Privacy Verklaring

In deze privacyverklaring lees je precies hoe wij alles rondom jouw privacy geregeld hebben. Goed om te weten: we gaan met jouw gegevens om zoals we willen dat er ook met onze eigen gegevens omgegaan worden. En als dat voor jou niet ver genoeg gaat, dan heb jij het recht om jouw gegevens te (laten) verwijderen. Als we gedrag van onze bezoekers bekijken, is dat anoniem, we weten dus niet wie er wat doet. We bekijken alleen hoe onze website gebruikt wordt, zodat we ‘m zo kunnen verbeteren.

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Persoonsgegevens verwerken we alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR: General Data Protection Regulation) en de Telecommunicatiewet.

Over ons

https://amlwebworks.nl wordt beheerd door AML Web Works

AML Web Works is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Onze gegevens zijn:

AML Web Works
Heideveldweg 42
1251 XN Laren

kvk: 73883158

Annemie Lanphen is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Zij is te bereiken via aml11webdesign@gmail.com

Gegevens die wij verwerken:

AML Web Works verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bedrijfsnaam
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raden wij ouders  aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Bent u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via aml11webdesign@gmail.com Op verzoek verwijderen wij deze informatie direct.

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

AML Web Works verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Om deze dienstverlening uit te voeren kan het noodzakelijk zijn om contact op te nemen middels telefonisch- of e-mail contact.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

AML WebWorks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De gegevens die wij gebruiken om een dienstverlening uit te voeren, worden 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst verwijderd.

De gegevens die wij gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons hebt gestuurd via ons contactformulier, worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met jou verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

AML Web Works verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij jouw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij nemen je verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via aml11webdesign@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

AML Web Works wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: consuwijzer.nl/veilig-online/cookies

Google Analytics

Om het gebruik van de website kunnen optimaliseren, willen we graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken. Daarvoor gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden: google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Uitschakelen en verwijderen van Cookies

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links

Op onze website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten AML Web Works. Indien deze externe websites gebruik maken van cookies, verwijzen wij je hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen

AML Web Works behoud zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Deze privacyverklaring is op gesteld Mei 2019